Forældredialog – et LEV-projekt

Folkeskolen er for alle – også børn med udviklingshæmning

Foto: Fra www.foraeldredialog.dk

Foraeldredialog.dk er et nyt redskab, der skal styrke dialogen mellem skolen og forældre til børn med udviklingshæmning, så de også får det optimale ud af deres skolegang.

Foraeldredialog.dk er blevet søsat, fordi virkeligheden har vist, at folkeskolen reelt ikke er for alle. Det fremgår godt nok af folkeskoleloven, at folkeskolen skal være for alle - og dermed også for elever med udviklingshæmning. Det burde betyde, at, forældre til elever med udviklingshæmning kunne forvente, at deres børn gennem skolegang fik det fundament, de skulle bygge deres voksenliv på.

Men virkeligheden har imidlertid langt fra altid været så enkel. For mange forældre har børnenes skolegang været præget af usikkerhed, frustrationer og konflikter med skolen, og det skyldes oftest, at dialogen med den enkelte skole har været svær.

Forældredialog
For at bistå både skole og forældre til en bedre proces og et mere frugtbart samarbejde har LEV derfor udarbejdet en hjælpekasse i form af hjemmesiden www.foraeldredialog.dk

Her sætter vi blandt andet fokus på folkeskolens fagmål og beskriver, hvad der er mest vigtigt for elever med udviklingshæmning. Tilsvarende indeholder denne værktøjskasse også svar på en lang række af de spørgsmål, som forældre til udviklingshæmmede børn løbende stiller LEVs rådgivere.

Men "forældredialog" erstatter naturligvis ikke vejledninger, bekendtgørelser og andre offentlige bestemmelser omkring folkeskolen.

Specialundervisning
I mange tilfælde vil forældre til udviklingshæmmede børn formentlig opleve, at formuleringerne bag målene for specialundervisningen ikke passer til deres barns behov. Her er det nødvendigt at fortolke målene og tilpasse dem til den enkelte elev - den proces og de muligheder beskrives også i værktøjskassen "forældredialog".

Hjemmesiden www.foraeldredialog.dk er blevet til i samarbejde med VIKOM og Rosenvængets Skole i Viborg - og den er udviklet med støtte fra Undervisningsministeriet og en række fonde.

Indholdet rummer blandt andet:

  • En oversættelse af alle fagmål for folkeskolen - med fokus på udviklingshæmmede elevers behov
  • Virkelighedens fagmål - i samarbejde med Rosenvængets Skole fremhæves, hvordan lærere, elever og forældre samarbejder om de beskrevne fagmål
  • Svar på en række spørgsmål som Landsforeningen LEV er blevet stillet flere gange i løbet af de seneste år om skole og skolegang
  • Information om de nationale test i folkeskolen
  • Information om specialundervisning og hvad god specialundervisning er
  • Information og vejledning om hvordan man kan komme videre, hvis skole-hjem dialogen er kørt af sporet

Undervisningsministeriets Fælles Mål 2009 beskrives på www.faellesmaal.uvm.dk

> Læs mere: www.foraeldredialog.dk

Synergi Webbureau Reklamebureau
Forside