Begyndelsen på en fantastisk rejse starter her

Det at starte i skole er for rigtig mange begyndelsen på en fantastisk rejse, hvor man ikke altid kender endemålet. Nogle gange kan det virke skræmmende ikke at vide, hvor man ender, men ofte oplever man, at de ti år i folkeskolen bringer ens børn langt videre, end man havde turdet håbe eller forstillet sig, da de startede i skolen. Sådan er det også for børn med udviklingshæmning.

Landsforeningen LEV vil med dette hæfte gerne være med til at byde velkommen til en verden af muligheder og udviklende udfordringer, der i de næste godt ti år vil følge jer og jeres børn.

Landsforeningen LEV ønsker nu og i fremtiden at støtte op om jer som forældre, om jeres børn og dermed være med til at arbejde for, at folkeskolen ikke kun bliver en god oplevelse, men også bliver et sted, hvor I som forældre vil kunne se, hvordan jeres barn bliver stimuleret og er i stadig faglig udvikling.

At folkeskolen er begyndelsen på en forunderlig rejse, er desværre ikke altid den virkelighed, vi kender. Trods de gode intentioner, er der forældre og børn med udviklingshæmning, der kommer i klemme. Nogle skal rent faktisk kæmpe for, at deres barn får et rigtigt skoletilbud, som man kan læse her i bladet i artiklen om Jonas. Så alt er absolut ikke rosenrødt, men vi vil gerne med dette hæfte vise, at der er muligheder, og at der over hele landet arbejdes målrettet på at give børn med udviklingshæmning en skolegang, der gør en forskel.

Som Birgit Thomsen, mor til Thor, siger i en artikel her i bladet:

- De kalder det skole, og så skal man også lære noget.

I LEV vil vi gerne være med til at mindske de vanskeligheder, der uden tvivl vil opstå. Derfor er vi også i løbende dialog med Ministeriet for Børn- og Undervisning om skolegangen for børn med udviklingshæmning. Frugten af dette samarbejde er blandt andet hjemmesiden www.foraeldredialog.dk, hvor man kan læse meget mere om undervisningsmål, fagmål, timetal, den gode skolehjem-dialog osv.

Denne hjemmeside, www.i-skole-nu.dk, giver en lang række konkrete bud på, hvordan man som forældre, skole og børnehave kan være med til at sikre, at den første skoledag og de næste mange år bliver en forunderlig rejse.

Sytter Kristensen, landsformand i LEV

Synergi Webbureau Reklamebureau
Forside