Vejen viser vejen

Fokus på hver enkelt elevs styrker er basis for den skolegang, som Specialundervisningscentret Østerbyskolen i Vejen tilbyder. Det såkaldte Årshjul er med til at skabe overblik – ikke for forældrene

Tekst: Morten Bruun | Foto: Jan Sommer

For nylig sagde Specialundervisningscentret Østerbyskolen i Vejen farvel til en dreng, der efter ti års skolegang ikke havde lært alfabetet. Til gengæld havde han lært at gå på biblioteket og låne lydbøger.

Det er - i koncentreret form - en af de fortællinger, som afdelingsleder Allan Søgaard-Andersen trækker frem, når han skal sætte ord på det pædagogiske arbejde, der driver ham og skolens øvrige 55 medarbejdere.

- Vi vidste godt, at den dreng aldrig ville lære alfabetet, og så var der heller ikke grund til at bruge tid på det. I stedet koncentrerede vi os om de områder, hvor han godt kunne flytte sig, siger Allan Søgaard-Andersen.

> Om Østerbyskolen

Ser på styrkerne
Historien flugter fint med, at den sydjyske specialskole tager udgangspunkt i den amerikanske psykolog Martin Seligman og hans teori, der kigger på den enkeltes styrker i stedet for svaghederne.

- Man går ikke her uden grund. Når vi modtager eleverne, er alt det dårlige i deres liv grundigt beskrevet. Vi griber fat i det gode - i deres styrker - og på den måde hjælper vi eleverne til at blive den bedste version af sig selv.

Det mål angriber skolen lige fra første skoledag - gennem leg og tværfaglig undervisning, som er systematisk formuleret i hver enkelt årgangs årsplaner.

Her beskrives de overordnede mål for den gruppe elever, det drejer sig om. Og derudover sættes der ord på alle de planlagte faglige aktiviteter - lige fra ambitionerne med musikundervisningen til praktiske færdigheder som hygiejne og opgaverne med at dække bord i spisepausen.

Ud i marken
- Mange af vores børn er slet ikke skoleparate, når de kommer her. Så vi siger ikke, at vi nu har matematik. I stedet vælger vi et tema - eksempelvis "gårdens dyr" - hvor vi kan putte alle former for fag ind. "Gårdens dyr" kan blandt andet kombineres med dansk, hjemkundskab, billedkunst og historie. Vi går for eksempel i marken eller i butikker for at handle, og på den måde træner vi eleverne og lærer dem noget, siger Allan Søgaard-Andersen.

Årsplanerne - eller årshjulet, som det også hedder - supplerer de individuelle mål, der er for enkelt elev. De justeres løbende - dels i samarbejde med forældrene, dels i forbindelse med den årlige vurdering af, om barnet fortsat skal visiteres til en plads på skolens specialundervisningscenter.

- Vi tester vores elever, men vi bruger ikke nødvendigvis de nationale tests, der gælder for folkeskolen. Vi ser på, hvad der giver mening for den enkelte elev og den faglige udvikling. Somme tider er det den nationale test, somme tider nogle andre, fremhæver Allan Søgaard-Andersen.

> Årshjulet ruller fra første dag

Sindsygt god lov
Derfor var han særdeles tilfreds, da han sendte en ung dreng ud i verden - uden kendskab til alfabetet, men med viden om, hvordan man låner lydbøger.

Det var en succes, at han nåede dertil - og hans eksempel indrammer hele Østerbyskolens tænkemåde.

- Når eleverne starter her, spørger vi os selv, hvad der er vigtigt for den enkelte. Og når de nærmer sig afslutningen, spørger vi, hvad han eller hun magter som 18-årig. Handler det om et beskyttet værksted, eller kan de bidrage til samfundet og tage et skånejob. Den sidste mulighed er vi sammen med kommunens UU-vejleder blevet endnu mere opmærksom på, efter at vi har fået STU-loven. Den er sindssygt god og noget af det bedste, der er sket inden for vores område, siger Allan Søgaard-Andersen.

Synergi Webbureau Reklamebureau
Forside