Om Østerbyskolen

Tekst: Morten Bruun | Foto: Jan Sommer

Specialundervisningscentret Østerbyskolen har 110 elever og er en del af Østerbyskolen, som er en folkeskole i Vejen.

Eleverne er delt ind i tre grupper, hvor halvdelen har udviklingshæmning med behov for vidtgående specialundervisning. 22 er normaltbegavede, men i autisme-spektret. Endelig er der 35 elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

De deler - ligesom "autismegruppen" - skolegård og faciliteter med Østerbyskoles øvrige elever. Og det er nogle af dem, der er målgruppen, når almenskolen i højere grad skal til at inkludere elever med særlige behov.

- Jeg skønner, at det kun kommer til at dreje sig om fem-ti af vores elever. Og i alle tilfælde sker det først efter en konkret vurdering af, om det enkelte barn vil have udbytte af at komme i almenskolen. Desuden bliver der tale om en forsigtig overgang, hvor man i begyndelsen kun er delvist med i den nye klasse, før der bliver taget endelig stilling, siger afdelingsleder Allan Søgaard-Andersen.

Synergi Webbureau Reklamebureau
Forside