Skoleskiftet

Tekst: Morten Bruun | Foto: Jan Sommer

August 2011
Platanhaven har den første - uformelle - samtale med Williams forældre om, hvordan skiftet fra børnehave til skole skal håndteres

Efteråret 2011
William testes af en psykolog fra PPR - her deltager medarbejder fra Platanhaven som "tolk" William beskrives af en pædagog, ergo- og fysioterapeuter samt tale-, høre- og synsrådgivere (en tværfaglig såkaldt "udviklingsbeskrivelse")

Vinteren 2011-2012
William visiteres til Nørrebjergskolen

Marts 2012
Lærer, psykolog og leder fra Nørrebjergskolen møder William i børnehaven og får en overordnet beskrivelse af drengen. Mødet afgør, hvilken klasse William placeres i

Maj 2012
Enkelte af Williams nye lærere og pædagoger besøger børnehaven. De får en grundigere beskrivelse af drengen, laver deres egne observationer og filmoptageler

Juni 2012
Nørrebjergskolen inviterer til to praktikdage, hvor William deltager i undervisningen - ledsaget af først børnehaven og efterfølgende forældrene (børnehave er ikke forpligtet til at være med, men ser det som en "ekstra service")

August 2012
Første skoledag - og afsluttende fællesmøde for børnehave, skole og Williams mor.

Synergi Webbureau Reklamebureau
Forside