Antorini: Nej, jeg lukker ikke specialskolerne

Hun har gjort ”inklusion” til et stort tema i Folkeskolen. Men det betyder ikke, at undervisningsminister Christine Antorini er i gang med at jagte specialskoler

Tekst: Morten Bruun | Foto: Jan Sommer

Det forsikrede hun, da hun efter sin time som vikar i indskolingsklassen på Skolen ved Skoven mødte skoleleder Ole Birger Nissen og Dorthe Sørensen - mor til Tobias i 6. klasse og medlem af forældrebestyrelsen.

- Der er desværre kommet et billede af, at nu skal specialskoler nedlægges. Det er både ærgerligt og forkert, når man i aviserne kan læse noget med, at der nu kommer en masse børn med forskellige handicap og hænger i gardinerne og ødelægger hele undervisningen. Ud over at det er enormt respektløst for de børn, vil jeg gerne have manet det billede i jorden, siger hun og fortsætter:

- Forestillingen om, at vi nu lukker samtlige specialskoler og siger værsgo venner, nu er det den almindelige skoles opgave, er ganske enkelt ikke rigtig. For nogle børn er det bedste læringstilbud en specialskole, og sådan vil det fortsat være. Målet er at inkludere en elev med særlige behov i hver tredje klasse - men der vil stadig være børn, som har behov for specialklasse og specialskole.

Inklusion skal være reel
Så sent som dagen forinden har Christine Antorini lanceret en Inklusionsrådgivning, som kommunerne kan trække på. Der er også afsat penge til opgaven. Og hun er på vej med et Nationalt Videncenter for Inklusion og Specialundervisning.

Det lyder alt sammen fornuftigt, men Ole Birger Nissen spekulerer på, om den almene skole også vil få ressourcer og viden til at lave handleplaner for de "nye" elever: - Det nytter jo ikke noget, hvis barnet bare passes ind i et system eller en klasse. Barnet skal være reelt inkluderet og være en reel del af fællesskabet, siger han.

- Ja, men allerede i dag er der børn, der får den støtte i Folkeskolen, svarer Christine Antorini og tilføjer:
- En af de store udfordringer bliver, hvordan vi trækker bedre på PPR-ressourcerne. Når et barn trænger til støtte i dag, svarer vi ved at bestille en stor PPR-udredning, og så kan der gå et år, før den er færdig. Der bruges enormt mange ressourcer på det område, men med Inklusionsrådgivningen skal vi sætte fokus på, hvordan vi godt kan gøre noget her og nu i kommunerne. Og i den nye læreruddannelse bliver specialpædagogik en kompetence, alle skal have med. Som minimum som basisviden, understreger Christine Antorini.

- Det er meget fint og hamrende vigtigt. Men pædagoguddannelserne bør også have det løft. De møder også vores børn, og når det handler om inklusion, er specialviden et must, noterer Dorthe Sørensen - og får at vide, at det skamogså indgår i uddannelsesminister Morten Østergaards planer for den reform, han forbereder.

Forældrene skal med
Som mor er Dorthe Sørensen ikke mindst optaget af, om ministeren i tilstrækkelig grad husker at involvere forældrene, når skolerne for alvor går i gang med at inkludere. Den bekymring deler Ole Birger Nissen, som mener, at forældrene umiddelbart ikke har fyldt nok.

- Vi står over for en kæmpe udfordring med de børn, der er tale om. I nogle tilfælde er det slet ikke muligt at sætte samme rammer og krav til undervisningens indhold, som man typisk gør i den almindelige skole. Når vi taler om børn med særlige behov, skal forældrene i høj grad inddrages - ligesom vi gør hos os, når vi sætter os sammen med forældrene og fastlægger realistiske mål for det enkelte barn, siger han - og får det ønskede svar fra ministeren:

- Det er rigtigt, at vi skal inddrage forældrene. Det tætte samarbejde med dem er vigtigt både hos jer og i den almindelige folkeskole. Men vi har også kontakt til forældreorganisationer, for når det drejer sig om børn med forskellige handicap, er det vigtigt at sprede den rigtige viden. Vi forbereder derfor i fællesskab en kampagne, hvor vi blandt andet klæder skolebestyrelserne på, afslører hun og konkluderer, at hele indsatsen bag inklusionen sådan set hviler på en "ret enkel filosofi":

- Vi løfter vores viden om børn, der har meget forskellige behov for støtte, så de kan få den støtte, de har brug for. Enten sammen med kammeraterne i den almindelige folkeskole eller på en specialskole.

Skriv kommentar

Synergi Webbureau Reklamebureau
Forside